Kaupunkipientalo Lontoo

Kaupunkipientalon uudet konseptit

Ovatko kaupungistuminen ja haave omakotitalosta toisensa poissulkevia asioita? Tarkoittaako kaupungistuminen väistämättä kerrostaloistumista? Talopaletti-opas tarjoaa uusia ideoita kaupunkipientalojen suunnitteluun.

Uusia ratkaisumalleja kaavottajien ja arkkitehtien käyttöön

Suomalaisesta asuntorakentamisesta puuttuu ratkaisumalleja perinteisten kerrostalojen ja erillisten pientalojen väliltä. Kaavoittajalla ja alan teollisuudella ei ole ollut tarjolla pientaloasumisen ratkaisuja tiivistyviin kasvukeskuksiin. PTT:n koordinoiman projektin tavoitteena on tuoda kaupunkipientalot uudeksi vaihtoehdoksi suomalaiseen asuntorakentamiseen.

TALOPALETTI-oppaassa esitellään 20 urbaaneihin ympäristöihin soveltuvaa pientaloasumisen ratkaisumallia, joita kunnat voivat hyödyntää uusien asuinalueiden kaavoituksessa. Ratkaisumallit toimivat lähtökohtana myös alan yrityksille uusien kaupunkipientalojen suunnittelussa. Ratkaisumallit on rakennettu etsimällä ja analysoimalla toteutettuja kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja, joista on tunnistettu urbaanin kaupunkiympäristön rakentamiseen soveltuvia tekijöitä. Ratkaisumalleja voidaan hyödyntää myös täydennysrakentamisessa. Uudet mallit tarjoavat pientalomaisen asumisen ratkaisuja myös pienille kotitalouksille. Lisäksi ne luovat edellytyksiä kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle.

Pientaloteollisuus PTT ry:n koordinoiman projektin päätoteuttaja on ollut Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos professori Markku Hedmanin johdolla. Projektia ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, Tampereen kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut, Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sekä useat PTT:n jäsenyritykset.
 
Lisätietoja
Pientaloteollisuuden verkkosivuilla ja

Katso myös