Kalasataman tiiliarkkitehtuuri vetää puoleensa

Kalasatama Townhouse
Helsingin Kalasatama on erinomainen tutustumiskohde tiiliarkkitehtuurista kiinnostuneille. Mielenkiintoisia tiilipintoja useissa eri väreissä.

Nykyinen Kalasataman alue vapautui asuntorakentamiselle, kun satamatoiminta Sörnäisissä päättyi vuonna 2008. Kalasatama edustaa uutta kaupunkiarkkitehtuuria, jonka tavoitteena on luoda asuinympäristöstä monimuotoinen ja -ilmeinen. Rakennusten korkeudet, muodot ja julkisivuilmeet vaihtelevat kortteleittain. Alueen matalimmat rivitalot ja kaupunkipientalot ovat kolmikerroksisia, kun korkeimmat 16-kerroksiset tornitalot tulevat nousemaan yli 130 metriin. Kaikkiaan Kalasatamaan rakennetaan noin 18 000 asuntoa.
 
Kalasataman pääjulkisivumateriaaliksi on määritelty paikalla muurattu tiili tai rappaus ja entisen Sompasaaren alueella rakennusten tulee olla nimenomaan tiilipintaisia. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa Kalasataman kaavoituksesta vastaavan arkkitehti Tuomas Hakalan mielestä tiili on erinomainen valinta julkisivumateriaaliksi, sillä se kestää vaativat olosuhteet, eikä menetä vuosisatojenkaan aikana esteettisyyttään vaan vanhenee kauniisti.
 

Uutta tiili-ilmettä kaupunkikeskustoihin

Nykyinen julkisivutiilien valikoima on huomattavasti runsaampi sekä väreiltään että pintamuodoiltaan kuin vielä pari vuosikymmentä sitten. Kalasataman uusimpien kortteleiden julkisivuista onkin löydettävissä kymmenien eri tiilivärien ja pintojen yhdistelmiä. Tämän hetken suosituimmat tiilistruktuurit ovat eläväpintaisia. Väreissä nousevat esiin perinteisen punaisen lisäksi erityisesti tummat, ruskean eri sävyt kuin myös harmaat ja täysin mustat tiilet.
 
Tiilellä on kestävyyden lisäksi myös muita hyviä ominaisuuksia. Massiivisena rakenteena se parantaa rakennuksen energiatehokkuutta kuten myös ääneneristävyyttä. Tiilijulkisivu on pitkäikäinen ja vain vähän huoltoa vaativa. Elinkaarensa aikana se säästää ylläpitokustannuksia ja keventää ajan myötä kiinteistölle syntyvää korjausvelkaa.
 

 

 

Katso myös