Ilmeikäs tiilijulkisivu reliefimuurauksella

Hopeakortteli tiilijulkisivut
Helsingin Kruunuvuorenrannassa näkee, miten tiilirakenne mahdollistaa moni-ilmeiset ja -ulotteiset julkisivut. Tiilireliefejä, puhtaaksimuurausta, rappausta ja sulassa sovussa toisiaan korostaen ja täydentäen.

Huttunen-Lipasti Arkkitehdit on suunnitellut Helsingin uuteen, rakenteilla olevaan Kruunuvuorenrantaan Helsingin ATT:lle useamman asuinkerrostalon. Kyseisessä Hopealaakson korttelissa kaava edellytti käytettävän julkisivuissa tiilirakennetta sekä puhtaaksimuurattuna, rapattuna että slammattuna. Samoin piti toteuttaa reliefimuurausta.
– Tämä innosti meitä miettimään tiilen kolmiulotteista käyttöä eli miten erilaisilla ladonnoilla, limityksillä ja saumaustavoilla saataisiin aikaan julkisivuun erilaista ilmettä. Se vahvisti myös ajatuksiamme siitä, että tiilirakenteisten julkisivujen työkalupakki on hyvin monipuolinen, arkkitehti SAFA Santeri Lipasti Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy:stä sanoo.

Tiililadonta ja värimaailma huolellisen suunnittelutyön tulos

Arkkitehti SAFA Mikko Blomberg Huttunen-Lipastilta sanoo, että Hopealaaksossa alueen kaava ja viitesuunnitelmat olivat jo ansiokkaat.
– Reliefimuuraus oli annettuna tekijänä, mutta ei sinänsä sitonut suunnittelua tarkasti. Suunnittelun alussa ensin oli taivas rajana, sitten tutkittiin reunaehtoja ja näin päästiin takaisin palettiin, joka oli hallittavissa, Blomberg toteaa.
– Yksi oleellinen seikka on, minkälaisella syvyyserolla tiiliä voidaan latoa ilman riskiä. Rakennuttajalla oli myös oma näkemyksensä syvyysvaikutuksesta. Näin liikkumavaraksi sovittiin 15 milliä. Siinä tilassa tiilien piti tanssia, Mikko Blomberg sanoo.
Huttunen-Lipastilla valittiin Kruunuvuorenrannan reliefeihin viisi eriväristä tiiltä sekä viisi ladontatapaa. Julkisivujen efektit ovat hyvin vaihtelevia, mutta hallittuja. Eri värisillä tiilillä julkisivu jäsentyy asunnon kokoisiin osiin. Julkisivun kolmiulotteisuus elää valon mukaan – varjossa huomaamaton reliefi nousee esiin päivän paisteella.
– Kaikki lopulliset päätökset tehtiin työmaalla mallien avulla kuten yleensäkin vastaavissa tapauksissa. Rappauksia, värejä, struktuureja ja malleja hienosäädetään niin kauan, että kokonaisuudessa kaikki osat ovat kohdillaan, Santeri Lipasti toteaa.
– Kyllähän välillä tiiliä käännellessä tuntui siltä, että itsekin opetteli muuraamaan, Mikko Blomberg hymyilee.

Osa tiilijulkisivuista pintakäsitelty slammaamalla

Hopealaakson korttelissa reliefimuuraus on paikoin pintakäsitelty slammaamalla.
– Slammaus tuo hyvin kolmiulotteisen muurauksen syvyydet ja muodot näkyviin, Santeri Lipasti sanoo.
Hänen mukaansa tiili sinänsä sopii rappausalustaksi hyvin, koska tiilellä saadaan rappaukselle hyvä tartuntapinta. Hopealaaksossa on joissakin julkisivuissa yhdistetty puhtaaksimuurattua ja slammattua pintaa.
– Tiilen ja slammauksen/rappauksen etuna on niiden sama rakennetyyppi. Jos yhdistetään kahta julkisivumateriaalia siten, että rakennetyyppiäkin täytyy vaihtaa, rakenteeseen tulee liitoksia ja epäjatkuvuuskohtia. Ne ovat potentiaalisia heikkoja lenkkejä, joissa myös alttius rakennusvirheille kasvaa. Koska tiili ja tiilen päälle tehty rappaus toimivat samalla tavalla, niiden yhdistäminen on helppoa ja varmaa, Lipasti sanoo.

Katso myös