Poroton-kennoharkko vaativaan rakentamiseen

Poroton kerrostalo esimerkki
Ilmaeristeisten kennoharkkojen lisäksi Wienerbergerin tuotevalikoimasta löytyy eristetäytteisiä harkkoja. Erityisen mielenkiintoinen on perliitillä eli vulkaanisella kiviaineksella täytetty harkko, joka soveltuu esimerkiksi kerrostalojen runkorakentamiseen.

Kiinnostus keraamisten tiiliharkkojen käyttöön rakentamisessa on vahvassa kasvussa. Yksiaineinen, massiivinen seinärakenne on sekä rakentajalle että kiinteistön käyttäjälle rakennusfysikaalisesti ja kosteusteknisesti riskittömin. Materiaalina tiili ottaa kosteutta vastaan ja luovuttaa sitä sekä ulkoilmaan että huonetilaan tasaten tehokkaasti ilmankosteuden vaihteluita. 

Perliitti on erinomainen eriste

Perliitti on kiviainesta, joka ottaa vastaan ja luovuttaa kosteutta tiilen tapaan. Se valmistetaan vulkaanisesta kivestä noin tuhannen asteen kuumuudessa. Kevyt ja väriltään valkoinen, koostumukseltaan raemainen perliitti on myös yleisesti käytetty luonnollinen ja ympäristöystävällinen maanparannusaine.
 
Poroton-kennoharkolla on parempi kantavuus Porotherm-kennoharkkoon verrattuna. Samaten perliittitäytteisen harkon ääneneristävyys on parempi. Näiden ominaisuuksien ansiosta Poroton-harkko soveltuu erinomaisesti ammattirakentamiseen, esimerkiksi kerrostalojen tai  koulujen ja päiväkotien runkorakenteeksi.
 
Poroton S8 P   
Mitat P x L x K (mm) 248x490x249
Paino kg/kpl  22,7
Kpl/lava 36
Materiaalimenekki kpl/m² 16
Puristuslujuusluokka harkolle 10 MN/m2
Muuratun seinän puristusjännitys σ0 1,1 MN/m²
Karakteristinen puristuslujuus fk  3,0 MN/m²
Lakenta-arvo harkolle ilm. rappausta 4,17 MN/m2 (omakuorma)
Bruttotiheys 0,75
Lämmönjohtavuus λ  0,08 W/mK
Lämmönläpäisykerroin 0.16 W/m2K
Ääneneristävyys  dB ≥ 48
Vesihöyryn läpäisevyys  μ 5/10

Suomessa vielä uutta, mutta nopeasti yleistyvää

Keraaminen kennoharkko on Keski-Euroopassa hyvinkin yleinen runkorakennusmateriaali, eikä yksinomaan pientaloissa vaan myös asuinkerrostaloissa. Myös Suomessa käynnistyy vuoden 2018 aikana Poroton-runkoisten kerrostalojen rakentaminen ainakin Joensuussa ja Kotkassa. Muitakin hankkeita on suunnittelupöydällä. Esimerkiksi Oulussa ja Rovaniemellä kennoharkkoja aiotaan käyttää koulujen runkoratkaisuna. Massiivinen, homehtumisen kannalta riskitön rakenne varmistaa rakennukselle pitkän elinkaaren sekä hyvän ja laadukkaan sisäilman, mikä erityisesti julkisen sektorin rakentamisessa on nostettu tärkeäksi tekijäksi eri rakentamistapoja vertailtaessa.
 
(Kuva: k2s Arkkitehdit ja Kesälahden Rakennus Oy, Joensuun Penttilänranta, arkkitehtuurikilpailun voittaja, runkomateriaali Poroton S8 P -harkko)

Kuivaa rakentamista alusta alkaen

Kennoharkkorakenne on kaikista kivipohjaisista rakenteista nopeimmin kuivuva. Jo noin kolmen viikon kuluttua muurauksesta sekä ulko- että sisäpinnat ovat viimeisteltävissä. Kun lisäksi isokokoisilla kennoharkoilla muuraustyö etenee ripeästi, rakentamisaika pysyy maltillisena.
 
Katso esimerkki (Time lapse video) Iso-Britanniasta kerrostalorakentamisesta. Kohteessa käytetään Porotherm-harkkoa, joka ei täytä Suomen rakentamismääräyksiä. Rakentamistapa vastaa kuitenkin Suomen olosuhteisiin soveltuvaa Poroton S8 P -harkkoa.

Katso myös