Pihatiilillä päällystetty puistobulevardi ilahduttaa Järvenpäässä

Westermarckin puisto Järvenpää keraaminen pihatiili
Järvenpään kaupunki rakennutti kaupunkilaisille hienon uuden puistoalueen, jonka helmi on verivaahteroiden reunustama, keraamisilla pihakivillä päällystetty kevytliikenteen "bulevardi”.

Järvenpään Pajalan teollisuusalueella sijaitsevalle vanhalle valimon tontille haluttiin uutta käyttöä.
Suunnitteluprojekti lähti liikkeelle kaupungin teknisen toimen johtajan, Kaarina Laineen johdolla. Puistoksi kaavoitetun alueen suunnitteluun osallistuivat kaupungin ympäristö- ja liikuntatoimen ohella myös ympäröivien Pajalan kerrostalojen asukkaat, nuorisoparlamentti sekä eläkeläistenkin edustajat.

Taidelahjoitus löysi arvonsa mukaisen paikan

Puiston rakentaminen on toteutettu useassa eri vaiheessa. Tiilipäällysteinen ”puistobulevardi”, valmistui viimeisimpänä vuonna 2018. Väylää koristaa Ytin hevosta kuvaava pronssinen veistos, jonka taiteilija Emil Cedercreutzin säätiö lahjoitti Järvenpään kaupungille. Asettamalla patsas Westermarckin puistoon, kaupunki kunnioittaa Järvenpään perustajan, teollisuusmiehenä ja maatalouden kehittäjänäkin tunnetun, Bjarne Westermarckin muistoa.
Puiston pohjoispuolta reunustavat nykyisin uudet asuinkerrostalot, sekä vanhoista viljasiiloista asunnoiksi peruskorjattu tornitalo.

Pihatiili päällyste kruunaa kokonaisuuden

– Puistobulevardin pintamateriaaliksi valittiin keraaminen pihatiili, koska sen viihtyisyyskerroin pitkällä aikavälillä esimerkiksi betonikiveen nähden on paljon parempi ja toisaalta luonnonkiveen verrattuna se oli edullisempi, perustelee puiston pääsuunnittelijana toimineen SITOWISE Oy:n Ismo Häkkisen.
Tiilipinta patinoituu kauniisti, eivätkä värit häviä aikojenkaan kuluessa. Kaksi tiilisävyä, punaisen kirjava Padova ja kellertävä Siena, löytyivät Wienerbergerin pihatiilivalikoimasta. Tiilistä tehtiin ryijymäinen sekoitus, jolla ei tavoiteltu pelkästään esteettisesti kaunista lopputulosta, vaan sen tarkoitus oli myös häivyttää ajan kuluessa pintaan ilmaantuvat tahrat. Näin yleisilme säilyisi mahdollisimman raikkaana vuosikymmenien ajan.

Valaistuksella lisäviihtyvyyttä puistoon

Puiston suunnittelun tavoitteena oli luoda kaupunkilaisille paikka, jossa mahdollisimman monet tulisivat viihtymään, eli kohtaamispaikka monine viihtyvyyttä lisäävine yksityiskohtineen. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita ikäihmisiä helpottavat hieman korkeammat puiston penkit. Myös valaistukseen on panostettu tavallista enemmän. Perinteisten valotolppien sijaan on valaistus hoidettu matalilla valaisin pollareilla.

Katso myös